Národní akademie Jana Husa, o.p.s.

Národní akademie Jana Husa, o.p.s.

Štěpánská 704/61
110 00 Praha-Nové Město

Informace o instituci Národní akademie Jana Husa, o.p.s.

Nabídka celoživotního všeobecného či odborného vzdělávání občanů. Pořádání rekvalifikačních a specializovaných kurzů.

 

Nabídka pomaturitního studia ruštiny.

Národní akademie Jana Husa, o.p.s. je zařazena do přílohy č. 1 vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k pořádání jednoletého denního studia ruštiny. Výuka je považována za studium na střední škole se všemi právy a povinnostmi žáka. Absolventi středních škol, kteří úspěšně složili maturitní zkoušku v kalendářním roce, ve kterém zahajují pomaturitní studium, mají nárok na veškerá sociální zvýhodnění (nárok na přídavky na dětí, daňové úlevy, sociální a zdravotní pojištění, slevy na jízdném).

Ruský jazyk se v jednoletém kurzu cizích jazyků vyučuje 5 dní v týdnů od pondělí do pátku v rozsahu 20 hodin týdně.

Místo: Praha 1, Nové město, Štěpánská 704/61, PSČ 116 02

Tel. (+420) 296 325 337, Mob. 731 558 743,

fax (+420) 224 22 5439,

www. icme.cz e-mail: info@icme.cz

 

Nabízíme výuku ruského jazyka pro všechny zájemce. O podrobných podmínkách se informujte v kanceláři školy

Národní akademie Jana Husa, o.p.s., Praha 1, Nové město, Štěpánská 704/61, PSČ 116 02

Tel. (+420) 296 325 337, Mob. 731 558 743,

fax (+420) 224 22 5439,

 

Více informací na našich webových stránkách http://icme.cz/

Kde nás najdete?

Zobrazit